İklim

Özel bir evde kazan dairesi: gereksinimler, normlar, cihaz

Özel bir evde otonom ısıtmanın varlığı, içinde bir kazan dairesi düzenlenmesini gerektirir. Bu odanın düzenine ciddi bir yaklaşım gerekiyor. Kazan dairesinin düzenlenmesi için özel normlar ve gereksinimler vardır ve bunlar hakkında daha fazla konuşacağız..

İçindekiler:

Özel bir evde kazan dairesi: bir gaz kazanı için tesislerin düzenlenmesi

Bir kazan dairesi düzenleme kurallarını düşünmeden önce, içine kurulacak kazan türlerini öğrenmelisiniz. Bu odadaki kazan tipi belirli standartlara ve yangın güvenliği gereksinimlerine bağlı olduğundan.

En popüler ısıtma cihazı gaz kazanıdır. Avantajları arasında, kullanımının kolaylığı ve basitliği, ekipmanın kendisinin uygun maliyeti ve içinde kullanılan yakıt vurgulanmalıdır. Buna rağmen, en ufak bir hata patlamaya neden olabileceğinden, bu kazanların montajı özel gereksinimlere ve standartlara uygun olarak yapılmalıdır..

Evde gücü otuz kilowatt’a kadar olan bir gaz kazanı kuruluysa, kazan dairesinin donatılmasına gerek yoktur. Boyutlarına bağlı olarak böyle bir kazanı mutfağa veya koridora monte etmek mümkündür..

Bu durumda mutfakta bir gaz kazanının montajı mümkündür:

 • alanının minimum değeri en az on beş kilovat ise;
 • 30 cm kareye 100 cm kare alana sahip pencerelerin varlığı;
 • havalandırma şeklinde zorunlu havalandırma;
 • odanın yüksekliğinin minimum değeri 220 cm’dir;
 • 70 cm ölçülerinde serbest bir geçişin varlığı;
 • kazanda yakıtın yanmasını sağlayan bir hava giriş açıklığının varlığı;
 • onarımı için kullanılan kaplama malzemeleri de dahil olmak üzere, binaların yüksek yangına dayanıklılık göstergeleri.

Ayrıca, duvara monte bir kazanın montajı ancak mutfak duvarı yanmaz veya yanmaz malzemelerden yapılmışsa mümkündür. Zemin tipi bir kazan monte edilmesi planlanıyorsa, altına metal levha veya beton zemin şeklinde bir alt tabaka yerleştirilmelidir, kazanın uç kısımlarının ötesine, en az 100 mm uzağa çıkıntı yapmalıdır. her yönden.

Evin duvarları yanıcı malzemelerden, örneğin ahşaptan yapılmışsa, kazanı kurmadan önce duvarları yangından koruyacak koruyucu bir ekran takılmalıdır..

Kazanın kapasitesi otuz ila iki yüz kilovat arasındaysa, kurulumu için ayrı bir odaya ihtiyaç vardır. Bodrum veya bodrum katında bir kazan dairesi düzenleme seçeneği mümkündür. Bu durumda, aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

 • doğal ışık sağlamak;
 • bir saat içinde odadaki tüm hava en az üç kez yenilenmeli, yani doğal veya cebri havalandırma düzenlenmelidir;
 • sokağa zorunlu erişim;
 • minimum duvar yüksekliği 250 cm;
 • Mutfağa gelince odanın minimum hacmi, on beş metrekare.

En iyi seçenek, müstakil bir evde bir gaz kazan dairesidir. Böylece sadece çalışma konforunu artırmakla kalmayıp, tüm evde yangın çıkma riskini azaltmak da mümkün olacaktır. Bağımsız kazan daireleri aşağıdaki gereksinimlere sahiptir:

 • bina için zorunlu bir temelin varlığı;
 • eve bitişik olmaması;
 • binanın temeli düzenlendikten sonra kazanın montajı için temel atılır;
 • kazan yerden 150-200 mm üzerine kurulur;
 • zemini dökmek için kumun zorunlu olduğu beton bir çözelti kullanılır.

Çatı ve duvar üretimi için sadece yanmaz kaplama malzemeleri kullanın. İç dekorasyona gelince, uygulaması için en çok seramik karolar kullanılır. Ek olarak, soğutucuyu çıkarmak için kazan dairesinde bir kanalizasyon tahliyesi olması gerekir. Ayrıca inşaat çalışmalarına başlamadan önce gaz işçileri ile koordineli bir proje geliştirmek gerekmektedir..

Özel bir evde kazan dairesi: katı yakıtlı bir kazan için bir oda düzeninin şeması

Katı yakıtlı kazanların kullanımı, merkezi gaz kaynağının olmadığı bölgelerde oldukça popülerdir. Bu tür kazanlar odun, pelet, turba ve diğer katı yakıt türleri üzerinde çalışır. Avantajları arasında şunlara dikkat edilmelidir:

 • çeşitli yakıtlar;
 • kullanılabilirlik ve düşük yakıt maliyeti;
 • kurulum ve çalıştırma kolaylığı;
 • kazan dairesinin düzenlenmesi için daha az gereksinim ve norm;
 • patlayıcı değil;
 • uzun yanan bir kazan kurulması planlanıyorsa, bu ekipman üç güne kadar insan müdahalesi olmadan çalışır.

Buna rağmen katı yakıtlı kazanlar, gazlı kazanlardan daha düşük verime sahiptir. Ayrıca yüksek hava nemine karşı oldukça hassastırlar ve sürekli yakıt yüklemesi ve kazan temizliği gerektirirler..

Katı yakıtla çalışan kazanlar için bir kazan dairesinin donatıldığı temel kuralları öğrenmenizi öneririz:

 • kazanın kurulacağı yer, içine sürekli yakıt yüklendiğinden ve kül tablası temizlendiğinden, kolayca erişilebilir olmalıdır;
 • duvar ile kazanın her iki tarafı arasındaki minimum mesafe 100 mm’dir;
 • kazanı yanıcı malzemelerle kaplı duvarların yanına kurarken, kalınlığı 2,5 mm olan bir metal levha ile kaplanması tavsiye edilir;
 • ateş kutusunun tabanının önüne malzeme ayrıca çelik sac şeklinde döşenmelidir..

Kazanın kurulduğu odadaki zeminin betondan yapılmasının ve yanıcı olmayan malzemelerden herhangi biriyle kaplanmasının en iyisi olduğunu lütfen unutmayın..

Havalandırma sisteminin düzenlenmesi için özel gereksinimlerin geçerli olduğunu lütfen unutmayın:

 • bir kilovat kazan ekipmanı kapasitesi için, pencerenin 80 metreküpünü düzenlemek gerekir;
 • kazan baca çapı baca çapından daha küçük olmalıdır;
 • ek olarak, baca bakımı ile ilgili teknik çalışmalar yapmanıza izin verecek özel bir deliğin varlığına dikkat etmelisiniz;
 • baca, tüm alanı boyunca aynı çapa sahip olmalıdır;
 • bacanın içi sıvalı olmalı, böylece odaya duman girmesin;
 • ek olarak, oda bir su temini ve bir kanalizasyon drenaj sistemi gerektirir;
 • evi ısıtmak için kömür veya odun kullanılıyorsa, minimum kazan dairesi alanı sekiz metrekaredir..

Kazan için yakıt olarak sadece kömür kullanılması şartıyla, kömür tozu çok patlayıcı olduğu için kazan dairesinde gizli elektrik tesisatı ve özel hermetik aydınlatma cihazları bulunmalıdır..

Lütfen uygun şekilde kurulmuş bir bacaya ek olarak, odada doğal veya cebri havalandırma olması gerektiğini unutmayın. Kazandan yakıt her yüklendiğinde, yanma ürünleri odaya girer. Birikmeleri karbon monoksit salınımına yol açacaktır..

Özel bir evde kazan daireleri fotoğraf: elektrikli kazan odası

Elektrikli kazan, en güvenli ısıtma kazanlarından biridir. Ayrıca, kurulumu ayrı bir oda gerektirmez, ancak evin herhangi bir boş köşesi yeterlidir..

Elektrikli kazanların avantajları arasında şunları vurgularız:

 • cihazın kendisinin uygun maliyeti;
 • uzmanların katılımını gerektirmeyen kurulum kolaylığı;
 • bu tip kazanlar kompakt olduğu için yerden tasarruf;
 • kazanda açık alev olmadığından güvenlik;
 • baca kurmaya gerek yok;
 • gürültüsüzlük ve rahat çalışma;
 • Çevre güvenliği.

Buna rağmen, elektrikli kazanların bazı dezavantajları vardır:

 • elektrik çarpması olasılığı;
 • topraklama düzenleme ihtiyacı;
 • ısıtma için kullanılan elektriğin yüksek maliyeti.

Elektrik maliyetleri çok yüksek olduğu için bu tür kazanların kullanımı oldukça nadirdir. Bu tür kazanlar çoğunlukla ek ısıtma kaynakları olarak kullanılır..

Özel bir evde kazan dairesi için gerekenler

Özel bir evde gaz kazan dairesi gereksinimlerini daha ayrıntılı olarak incelemeyi öneriyoruz:

1. Kazan dairesi ne olmalı.

 • özel bir evde bir kazan dairesi donatmayı planlıyorsanız, bunun için kesinlikle ayrı bir oda veya ek tahsis etmelisiniz, oturma odasına bir gaz kazanının montajı kabul edilemez;
 • odadaki minimum tavan yüksekliği 220 cm’dir;
 • özel bir evde kazan dairesinin büyüklüğü, bir kazanın montajı için dört metrekare bazında hesaplanır;
 • odanın duvarları mutlaka sıvalı olmalı, dekorasyonları için yanıcı kaplama malzemeleri kullanmayın;
 • kapının minimum genişliği 80 cm’dir;
 • on metreküp oda otuz santimetre kare pencere gerektirir.

2. İletişim sistemlerinin mevcudiyeti – gerekli.

 • elektrik şebekesi, yirmi Amperlik tek fazlı bir akımın ve 220 V’luk bir voltajın varlığı ile karakterize edilmelidir, topraklama ve ağı koruyan özel bir makinenin kurulması gerekir;
 • kazanların her biri bir kapatma ünitesine sahip olmalıdır;
 • ek olarak, kazan dairesine su sağlanmalı, bunun yardımıyla eve sıcak su temin edilmelidir;
 • sistemden suyun acil olarak tahliye edilmesini sağlamak için bir kanalizasyon sistemi donatılmalıdır;
 • belirli standartlara uygun olması gereken sistemdeki gaz ve su basıncını izlemek.

3. Kazan dairesinde havalandırma sistemi.

 • evde önceden düzenlenmiş bir havalandırma varsa, kazan dairesi havalandırması ile birleştirilebilir;
 • bacayı donatmak için doğrudan duvarda bulunan iki deliği delmek gerekir;
 • hava sağlamak için duvarda veya kapıda bir delik açmak ve üzerine bir havalandırma ızgarası takmak yeterlidir;
 • havalandırmayı hesaplamak için kazan gücü yeterlidir, örneğin, 2 kW’ı 8 santimetre kare ile çarpın, 16 santimetre kare çıkıyor – bu, kazan dairesi için minimum havalandırma deliğinin alanıdır..

4. Baca ve kurulumu için kurallar.

 • kazan dairesine kurulan her türlü baca gaz geçirmez olmalı, yakıtın yanma ürünleri hiçbir koşulda odaya girmemelidir;
 • kazan üzerinde bulunan baca deliği, bacadan daha küçük bir çapta olmalıdır;
 • kazanı kurduktan sonra, her taraftan serbestçe erişilebilir olmalıdır.

Özel bir evde kazan dairesi cihazı: ekipmanın ana bileşenleri

Özel bir ev için kazan dairesi projeleri, ana oda alanında farklılık gösterir, teknolojik özellikler, ancak hemen hemen her kazan dairesi aşağıdaki bileşenleri içerir:

 • bir ısıtma sistemi için bir kazan, bir evi ısıtmak için ısı üreten bir cihazdır, kazanda bir yanma odası vardır, içindeki yakıttan enerji salınır, bunun yardımıyla soğutma sıvısı ısıtılır ve tüm bina ısıtılır ;
 • kazan şeklinde bir su ısıtma tankı – su ısıtma işlevini yerine getirir, sadece iki devreli ısıtma sistemlerinde kullanılır, bu nedenle kazan sadece binayı ısıtmakla kalmaz, aynı zamanda sıcak su kaynağı olarak da hizmet eder;
 • genleşme tankı – sistemdeki çok yüksek basıncı telafi edebilir, kazan çok sıcak olduğunda, sıvı ısındığında ve ısıtma sırasında hacimde artarken, sistemdeki basınç boru kopmasını önlemek için artar, bir genleşme tank kullanılır, fazla su ona girer, daha sonra soğutma sürecinde basınç altında geri dönerler;
 • ısı transfer akışkanını sistem içinde dağıtmak ve tüm odaların eşit şekilde ısıtılmasını sağlamak için bir dağıtım manifolduna sahip olmak gerekir, ayrıca bu cihaz yardımıyla ısı transfer akışkanının sıcaklığını düzenlemek mümkündür. , bu cihaz bir sirkülasyon pompası, bir tarak ve bir hidrolik ayırıcı içerir;
 • baca – yanma ürünlerini odadan çıkarmanıza izin verir, işin kalitesi ve ısıtma sisteminin verimliliği, kazanı kurmak için doğru teknolojiye bağlıdır;
 • sistemi aşırı ısınmadan korumak için bir termoregülatör ve bir genleşme tankı içeren bir güvenlik grubuna sahip olmak gerekir;
 • soğutma sıvısını sistemde taşımak için, soğutma sıvısının hareketini kapatmaya yardımcı olan bir boru hattına ve kapatma valflerine sahip olmak gerekir..

Özel bir evde kazan dairesi düzenleme önerileri

1. Lütfen bir odada en fazla iki kazan olması gerektiğini, artık olmaması gerektiğini unutmayın..

2. Baca seçimi, egzoz sistemi ve özellikleri doğrudan kazan dairesine kurulacak kazan tipine bağlıdır, bu nedenle odanın kendisini düzenlemeden önce bir kazan satın almanız önerilir..

3. Kazan dairesi duvarlarının imalatı için refrakter tuğla veya beton kullanmak en iyisidir..

4. Zemin seramik, alçı veya çelik sac ile kaplanmıştır..

5. Ev ile kazan dairesi arasında bitişik kapı varsa yanmaz hale getirilmelidir..

6. Onarım durumunda ekipmana ücretsiz erişim sağladığı için kazan çevresinde boş alan bulunması zorunludur..

Özel bir evde kazan dairesinin alanı, kazanın gücüne bağlıdır..